Selektiivsed JAK inhibiitorid said müelofibroosi raviks FDA prioriteedikontrolli

2021-06-03

1. juunil 2021 teatas CTI Biopharma, et Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiamet on heaks kiitnud oma uue ravimitaotluse (NDA), mis käsitleb pakil oleva suukaudse kinaasi inhibiitori pakettiniibi kasutamist müelofibroosi, raske trombotsütopeeniaga seotud haiguse raviks. FDA andis ka NDA -le prioriteetse läbivaatamise staatuse, vastust oodatakse 30. novembriks.

Pakritiniib on suukaudne inhibiitor, mis inhibeerib spetsiifiliselt JAK2, IRAK1 ja CSF1R. Üks selle omadusi on see, et see ei pärsi JAK1 aktiivsust, vältides seega JAK1 inhibeerimise võimalikke kõrvaltoimeid. JAK valkude perekond on mitmesuguste signaaliülekanderadade keskseks komponendiks, mis on kriitilise tähtsusega normaalseks vererakkude kasvuks ja arenguks, samuti põletikuliste tsütokiinide ekspressiooniks ja immuunvastusteks. On näidatud, et nende kinaaside mutatsioonid on otseselt seotud mitmesuguste verega seotud vähivormide, sealhulgas müeloproliferatiivsete kasvajate, leukeemia ja lümfoomi tekkega. Lisaks müeloidsele fibroosile on pacritiniibil potentsiaalne terapeutiline toime ägeda müeloidse leukeemia (AML), müelodüsplastilise sündroomi (MDS), kroonilise müeloidse mononukleaarse leukeemia (CMML) ja kroonilise lümfoblastilise leukeemia korral.

See NDA rakendus põhineb ühe faasi kliinilise uuringu ja kahe kolmanda faasi kliinilise uuringu positiivsetel tulemustel pakritiniibiga. Tulemused näitasid, et 29 % -l patsientidest, keda raviti pacritiniibiga, vähenes põrna maht vähemalt 35 %, võrreldes ainult 3 % -ga aktiivses kontrollrühmas. Lisaks vähenes 23 protsendil patsientidest sümptomite üldskoor vähemalt 50 protsenti, võrreldes aktiivse kontrollrühma vähenemisega vaid 13 protsenti. Ohutuse ja ravimresistentsuse osas on kõrvaltoimed tavaliselt madalal tasemel, toetava raviga juhitavad ja viivad harva ravimite ärajätmiseni. Trombotsüütide arv ja hemoglobiini tase jäid samuti stabiilseks.

Pakritiniibi molekulaarne valem

Müelofibroos on luuüdi vähi tüüp, mida iseloomustab kiuline armkude, mis võib põhjustada tõsist trombotsütopeeniat ja aneemiat, nõrkust, väsimust ning põrna ja maksa suurenemist. Hinnanguliselt moodustab raske trombotsütopeeniaga patsientidest üks kolmandik müelofibroosiravi saavatest patsientidest, üldine elulemus on vaid 15 kuud.