USA FDA kiitis heaks esimese suukaudse komplemendi 5a retseptori inhibiitori Tavneose

2021-10-11

8. oktoobril 2021 teatas ChemoCentryx, et USA FDA on heaks kiitnud suukaudse selektiivse komplemendi 5a (C5a) retseptori inhibiitori Tavneos (avakopaan) turustamise kombinatsioonis standardraviga, et aidata ravida kahte peamist tüüpi antineutrofiile Plasma autoantikeha. ANCA-ga seotud vaskuliit: mikroskoopiline polüangiit (MPA) ja granuloom koos polüangiidiga (GPA). ANCA-ga seotud vaskuliit on haruldane ja tõsine autoimmuunne nefropaatia, millel on suured rahuldamata meditsiinilised vajadused. Pressiteates juhiti tähelepanu, et see on esimene kord, kui FDA on kümne aasta jooksul heaks kiitnud ANCA-ga seotud vaskuliidiravimi ning see on ka esimene FDA poolt heaks kiidetud suukaudne komplemendi C5a retseptori inhibiitor.

ANCA-ga seotud vaskuliit on süsteemne haigus, mille puhul C5a komplemendi raja liigne aktiveerimine aktiveerib veelgi neutrofiile, mis põhjustab põletikku ja väikeste veresoonte hävimist, mis võib põhjustada elundikahjustusi ja -puudulikkust. Praegu hõlmab ANCA-ga seotud vaskuliidi ravi mittespetsiifilisi immunosupressante (tsüklofosfamiid või rituksimab) koos igapäevase glükokortikoidi pikaajalise manustamisega, mis võib põhjustada olulisi kliinilisi riske, sealhulgas surma infektsioonist.

Avacopan blokeerib täpselt põletikulistel rakkudel, näiteks neutrofiilidel, paiknevad C5a retseptorid, et vältida nende rakkude aktiveerimist C5a poolt ja vähendada põletikulisi kahjustusi.

Seda heakskiitu toetavad pöördelise 3. faasi katse positiivsed tulemused. Andmed 331 polüangiidi ja polüangiidiga granuloomiga patsiendi kohta näitasid, et Birminghami vaskuliidi aktiivsuse skoori (BVAS) järgi oli avakopaani rühma remissioonimäär 52. ravinädalal parem kui standardravi.

52. ravinädalal oli avakopaani rühma remissioonimäär parem kui standardravi korral


Täpsemalt, 52. ravinädalal täheldati 65,7%-l avakopaani rühma patsientidest püsivat remissiooni, võrreldes 54,9%-ga kontrollrühmas (mitte-alaväärtus P<0,001; paremus P = 0,007).

Ohutuse osas esines tõsiseid kõrvaltoimeid (v.a vaskuliidi süvenemine) 37,3% avakopaaniga ravitud patsientidest ja 39,0% kontrollravimitega ravitud patsientidest.